Vbus

Zmodeler

zmodeler2.zip, (2.98MB)
Novšia verzia ZModeleru.
zmodeler_v107.exe, (1.42MB)
Program v ktorom môžete ľahko vytvoriť 3d objekty
Aktualizované: 15.2.2009
 
Design by Webgarden & Dadorius. Zakazujem uverejňovať modely z tejto stránky bez povolenia autorov/autora